Hvem er SNU?

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom ble startet i januar 2015, som ungdomsorganisasjonen til Sex og Politikk. I likhet med vår moderorganisasjon arbeider vi for å bedre tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Vårt fokus er imidlertid på ungdommer – både i og utenfor Norge. SNU jobber med en rekke temaer, deriblant abort, prevensjon, seksualitetsundervisning og interseksjonell likestilling. Kjernen i organisasjonens arbeid er at ethvert individ skal ha råderett over sin egen kropp og reproduktive valg, og ha mulighet til fritt å utfolde sin egen seksualitet og identitet uten frykt eller fare for stigma eller diskriminering. SNU er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon, og åpen for alle under 30 år. Vi er medlem av en rekke paraplyorganisasjoner og nettverk, deriblant UngOrg og Youth Sexual Awareness for Europe (YSAFE).

 

Vil du støtte arbeidet vårt økonomisk? Vi er en liten organisasjon, og blir glad for all støtte til våre prosjekter. Søk opp nr. 117996 på Vipps.